git level0

 1. Для початку роботи в git необхідно задати деякі першочергові налаштування:

  git config --global user.name "User Name"
  git config --global user.email [email protected]
  git config --global core.editor mcedit
  git config --global merge.tool mcdiff
  git config --global color.ui true
  Параметри установки закінчень рядків:
  git config --global core.autocrlf input
  git config --global core.safecrlf warn

  Де і як зберігаються ці налаштування:

  • /etc/gitconfig містить значення, загальні для всіх користувачів системи та всіх репозиторіях. Виконуючи git config –system параметри читаються і зберігаються саме у цей файл.
  • ~/.gitconfig зберігає налаштування конкретного користувача. Цей файл використовується при git config –global.
  • файл в теці Git (.git/config) в репозиторії ,де ви знаходитесь у поточний момент. Налаштування лише для поточного репозиторію, за допомогою git config –local

   Налаштування на кожному рівні підміняють налаштування з попереднього рівня, тобто налаштування в в .git/config “ГОЛОВНІШЕ” ніж значення в файлі /etc/gitconfig.

 2. Якщо у Вас, при перегляді diff, зʼявляється щось типу:
  ESC[31m-{ESC[m
  ESC[31m- Oid res = InvalidOid;ESC[m
  ESC[31m- Relation rel;ESC[m
  ESC[31m- StringInfo buf;ESC[m
  ESC[31m- char *storageName = NULL;ESC[m
  ESC[31m- int prefix = 0;ESC[m
  ESC[31m-ESC[m

  необхідно :

  git config --global core.pager "less -r"

 3. Подивитись налашутвання:

  git config --list

Якщо ми бажаємо виключити теку testlib, всі файли mp4 та readme.doc з локального репозиторію, правимо файл
.git/info/exclude:
testlib/
*.mp4
readme.doc
Якщо ми бажаємо виключити лог файли з теки logs в усіх репозиторіях, правимо файл
.gitignore:
logs/*.log